Woven logo

Rochus

Ako nesedieť vo verejnom priestore bola tohtoročná téma workshopu. Reagovala tým na pomerne jednotvárnu typológiu existujúcich prvkov do verejného priestoru a absenciu rôznorodosti aktivít. Téma taktiež nadväzuje na súčasné tendencie v dizajne kritizujúce závislosť na sedení. Ukazuje sa, že sedavý spôsob života je nezdravý, státie sa dnes považuje za diskomfort alebo dokonca trest.
Úlohou bolo vytvoriť objekt pre rôzne polohy tela, čím sa naruší uniformita správania sa vo verejnom priestore, kde nasledujeme písané či nepísané pravidlá. Verejný priestor je vlastne „iba“ prázdnom, ktoré nemá ustálené usporiadanie, ale je skôr fluidnou zostavou rôznych ideí, prostredí a podmienok otvorenosti či prístupnosti. V skutočnosti však podlieha reguláciám a rôznym podobám kontroly a prehodnocovania, kto vlastne môže tvoriť verejnosť.
Výsledkom je akási preliezka pre dospelých bez horizontálnych prvkov v parku medzi Okružnou a Tatranskou ulicou. Je otvoreným doplnkom parku, kde je pripravený na ďalšie objavovanie a interpretácie bez typologických barličiek bežného mestského mobiliáru s pravidlami, ako ho používať správne.

Info o projekte

Rok: 2021
Lokalita: Stará Ľubovňa
Lektorky: WOVEN (Marianna Maczová, Veronika Michalíková, Danica Pišteková)
Vedúci dielenskej výroby: Marec Ambruš, Šimon Doubrava
Účastníčky a účastníci: Martina Bajteková, Miroslav Čibik, Eva Harlenderová, Daniel Knizner, Barbora Kuciaková, Sofia Mikitová, Dominika Pivarčiová, Zuzana Poklembová, Anna Přibylová, Samuel Skyva
koncept a organizácia: WOVEN
produkcia: Katarína Janíčková,
hostia: Spolka, Martin Boleš
lokálny partner: o.z. Naša Ľubovňa (Simona Rojeková)
partneri: projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Mesto Stará Ľubovňa, Centrum voľného času Stará Ľubovňa, Woodmaster SK, Mwk-naradie.sk, Alfa bio s.r.o, Reštaurácia Kolkáreň, Vysoká škola výtvarných umení, Katedra architektonickej tvorby
fotografie: Katarína Janíčková

Podobné projekty

woven-workshop-squarol-final-17
2022
2020