Woven logo

O NÁS

Prvá myšlienka založenia spoločnej platformy sa zrodila ešte v roku 2010 počas nášho štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, no zásadnejšiu podobu nadobudla až neskôr.  Od roku 2014 sa o.z. WOVEN ako iniciatíva štyroch architektiek (Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíková a Danica Pišteková) primárne zameriava na projekty menšieho rozsahu ako sú zásahy do verejného priestoru, mestský mobiliár, výstavné systémy a vzdelávacie podujatia. Naše intervencie sú často hravým vrstvením nápadov, ktoré tvoria mikroprostredia a vyzývajú užívateľov*ky, aby sa sami podieľali na ich interpretovaní. Radi premýšľame nad rámec zadania a neustále redefinujeme náš vzťah k prostrediu a k tomu, ako ho rám(c)ujeme. Naše projekty nemajú jednoznačnú typológiu, čím sa snažíme podporiť aktívne objavovanie novovznikajúcich situácií.  

Pri tom, ako preplietame objekty s prostredím, tvoríme komunity, priestory a situácie.

Vďaka tomuto prístupu a menšej mierke sme schopné zapájať sa do všetkých fáz projektu s lepším pochopením materiálov a stavebných procesov. To nám umožňuje hapticky formovať prostredie a pristupovať k architektúre, komunitám, krajine a vrstvám, ktoré existovali pred nami, aktívnejším spôsobom. Výsledkom nie hotové statické objekty, ale skôr hravé, otvorené, flexibilné alebo prispôsobiteľné systémy, rámy a mriežky. Premieňame nedostatky na metódu, vytvárame objekty, ktoré otvorené interpretáciám a interakciám a stávajú sa živými miestami, ktoré sa ľahko menia na základe kontextu a použitia. 

Ocenenia a nominácie

2020 BIG SEE Wood Design – Winner, project Rampolína, result of [1:1] WORKSHOP, volume 7
2020 CE.ZA.AR (Slovak prize for architecture), Nomination in phenomenon category, project Forest Sauna
2019 CE.ZA.AR (Slovak prize for architecture), Nomination in exterior category, project Nailith, result of [1:1] WORKSHOP, volume 6
2018 CE.ZA.AR (Slovak prize for architecture), Nomination in exterior category, project SUPERGOLA, result of [1:1 ] WORKSHOP, volume 5
2017 CE.ZA.AR (Slovak prize for architecture), Nomination in exterior category, project UWO, result of [1:1] WORKSHOP, volume 4
2017 Nomination for Dušan Jurkovič Award (architectural award), project UWO, result of [1:1] WORKSHOP, volume 4
2017 competition Třetí prostor, Zlín (CZ), project “Já-my” was one of the four winning projects
2016 Nomination for prize of magazine ARCH, project UWO result of [1:1] WORKSHOP, volume 4
2016 Cultural Act of 2016 in Piešťany (SVK), [1:1] WORKSHOP, volume 4

Výstavy

10. 2021Veci Verejné, Galéria Vonku,
Partizánske (SVK)
03. 2018Fakulty of Architecture, STU, Bratislava (SVK), [1:1] WORKSHOP 2013-2017
02. 2018Wood Salon, exhibition + catalog, Praha (CZ), Bratislava (SVK)
10. 2017Exhibition of photographs from [1:1] WORKSHOP, Foajé, Bratislava (SVK)