Woven logo

Projekty

Intervencie, mobiliáry do verejneho priestoru, výstavné systémy, pavilóny.

woven-workshop-beta-point-final-08
2023, Partizánske, SK
2018-2020, Spišský Hrhov, SK
2022, Železná Studnička, Bratislava, SK
2022, Goetheho Inštitút, Bratislava, SK
2020-2021, Primaciálne námestie a Tyršovo nábrežie, Bratislava, SK
2019, Červená studňa, Banská Štiavnica, SK