Woven logo

Archives: Workshops

Baťa Point

2023, Partizánske, SK

Lesná Sauna

2018-2020, Spišský Hrhov, SK

Pobytové schody

2022, Železná Studnička, Bratislava, SK

Nová terasa

2022, Goetheho Inštitút, Bratislava, SK

Archipelago

2020-2021, Primaciálne námestie a Tyršovo nábrežie, Bratislava, SK

Pod Tým Nad Tým

2019, Červená studňa, Banská Štiavnica, SK